Agenda 182e vergadering 30 juni 2020

Uitnodiging voor de 182e vergadering op 30 juni 2020, aanvang 20.00 uur

         AGENDA

 1. Opening en vaststelling van de agenda

 2. Mededelingen

 3. Verslag vorige vergadering (19 mei)

 4. Actie/besluitenlijst

 5. Ingekomen post

  • Mail Roel Box m.b.t. muziektent

  • Mail J. Leguijt m.b.t. Inrichting Dorpsplein en reactie gemeente Waterland
 6.  Nieuwbouw Dorpsstraat

 7. Stichting “Vrienden van het Dorpshuis”

 8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

 9. Sluiting

Advertentie

Verslag van de 181e vergadering, d.d. 19 mei 2020

Verslag van de 181e vergadering

Op 19 mei 2020

Digitaal m.b.v. Zoom

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Jan Meijer, Melvin Broekaart. Josine van den Berg en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Rinus Dussel, Jan Dekker, Ria van Oostveen

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering en stelt de agenda vast.

 1. Mededelingen

De 180e vergadering heeft i.v.m. Covid-19 niet plaatsgevonden.

Deze 181e vergadering vindt wegens de bijzondere omstandigheden plaats via Zoom.

Martin Hinke is aanwezig in deze vergadering om zijn brief toe te lichten.

Jan van den Hoed heeft besloten zich terug te trekken uit de Dorpsraad.

 1. Verslag vorige vergadering

De vorige vergadering was geannuleerd door Covid-19. Er is als gevolg daarvan geen verslag van de 180e vergadering.

 1. Ingekomen post

Brief Martin Hinke.

De parkeersituatie en de afvalcontainerproblematiek in de Dorpsstraat.

Op dit moment is het al erg druk met parkeren door de huidige bewoners, meerdere auto’s per huishouden, niet parkeren op eigen terrein daar waar dat wel mogelijk is en de toename van de air bnb onderkomens. Wanneer de bouw van de nieuwe huizen aan de Dorpsstraat is afgerond zal het parkeerprobleem nog meer toenemen.

Als 2e probleem wordt vermeld het aanbieden van, en de plaats waarop van de afvalcontainers. Door de plaatsing langs de weg, speciaal, ter hoogte van nr. 42, wordt de weg erg smal en veroorzaakt verkeersproblemen, soms leidt dat tot schade aan geparkeerde auto’s.

De Dorpsraad zal deze bezwaren meenemen in het eerstvolgende overleg met de projectontwikkelaar Mooij.

 1. Actie/besluitenlijst

Actielijst is bijgewerkt.

 1. Nieuwbouw Dorpsstraat

Op de mail/brief van Josine met verzoek aan en opmerkingen naar Josine toe te sturen is veelvuldig gereageerd. Josine zal een samenvatting maken en deze vragen, aan- opmerkingen en zorgen meenemen in het overleg met Mooij.

 1. Stichting Vrienden van het Dorpshuis

Dit is even gepauzeerd i.v.m. Covid-19.

 1. Wat verder ter tafel komt (mede n.a.v. bestuurlijk overleg), rondvraag

Melvin:

De school gaat het schoolplein updaten met nieuwe speeltoestellen en groenvoorziening.

Josine:

Fietspad over het dijkje langs de ringvaart is ook toegankelijk voor voetvangers. Menig fietser heeft daar problemen mee en bejegent voetgangers nogal onheus.

Jan M zal dit aankaarten bij de gemeente. Wellicht is er een bord mogelijk waarop wordt aangegeven dat voetgangers ook welkom zijn.

 1. Sluiting

Wolter sluit de vergadering.

Volgende overleggen

30 juni 2020

15 september 2020

24 november 2020