World Cleanup day op 19 september

Gemeente Waterland stelt gratis opruimgereedschap beschikbaar voor uitgestelde Opschoondag  tijdens de World Cleanup day op 19 september

Waterland, 24 augustus 2020 – Op 19 september 2020 stelt de gemeente Waterland gratis opruimmaterialen beschikbaar aan opruiminitiatieven die door verenigingen, ondernemers en inwoners tijdens de World Cleanup Day worden georganiseerd. Iedereen die in groepsverband de handen uit de mouwen wil steken om hun buurt of omgeving te ontdoen van zwerfafval, komt voor het lenen van materialen in aanmerking. Het collectieve opruiminitiatief zou aanvankelijk op 21 maart van dit jaar plaatsvinden tijdens de Landelijke Opschoondag maar werd vanwege de uitbraak van de coronacrisis in Nederland uitgesteld.

Lees het volledige persbericht door op onderstaande link te klikken

PERSBERICHT Gemeente Waterland stelt gratis opruimgereedschap beschikbaar tijdens de World Cleanup day (def)

Advertentie

Verslag van de 182e vergadering, d.d. 30 juni 2020

Verslag van de 182e vergadering, d.d. 30 juni 2020

(digitaal m.b.v. Zoom)

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Jan Meijer, Melvin Broekaart. en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Rinus Dussel, Jan Dekker, Ria van Oostveen, Josine van den Berg

  1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering en stelt de agenda vast.

  1. Mededelingen

Dinsdag 7 juli vind een kennismaking gesprek plaats met de a.i. burgemeester van Waterland in Ilpendam.

  1. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

  1. Ingekomen post

Wordt besproken, voor de mail van Roel Box komt Roel de toelichting zelf geven.

Roel geeft aan dat wederom aan de muziektent in het park vernielingen zijn toegebracht. Duidelijk zijn sporen van vuur en beschadigde stenen. De muziektent verloedert en toezicht is noodzakelijk.

Ruud neemt contact op met de gemeente om beschadigingen te laten herstellen en om toezicht uit te laten voeren door BOA’s om verdere / nieuwe beschadigingen te voorkomen.

Op het Dorpsplein wordt nog steeds naar willekeur geparkeerd. Ideeën zijn ingediend om hier meer duidelijkheid in te geven. Nog geen besluit genomen.

  1. Actie/besluitenlijst

Actielijst is bijgewerkt.

  1. Nieuwbouw Dorpsstraat

Met de sloop is begonnen. Van de 6 huizen zijn 4 huizen verkocht, voor de 2 vrijstaande huizen is een vergunningaanvraag ingediend. Deze huizen worden 1.9 meter hoger dan in de oorspronkelijke aanvraag (2 onder 1 kap) was opgenomen.

  1. Stichting Vrienden van het Dorpshuis

Dit is gepauzeerd i.v.m. Covid-19.

  1. Wat verder ter tafel komt (mede n.a.v. bestuurlijk overleg), rondvraag

Ruud gaat Schouw met gemeente aanvragen, planning in september.

  1. Sluiting

Wolter sluit de vergadering.

Volgende overleggen

15 september 2020

24 november 2020