Uitnodiging voor de 187e vergadering op 18 mei 2021

Aanvang 20.00 uur Waterlandzaal Dorpshuis Ilpendam

Agenda

  1. Opening en vaststelling van de agenda
  2. Mededelingen
  3. Verslag vorige vergadering
  4. Actie/besluitenlijst
  5. Ingekomen post
  6. Nieuwbouw Dorpsstraat
  7. Zwaar verkeer Dorpsstraat
  8. Verkeerssituatie Aalduikerweg
  9. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
  10. Sluiting
Advertentie