Notulen 188e Vergadering

Verslag van de 188e vergadering
Op 6 juli 2021

Aanwezigen dorpsraad:
Wolter vd Vliet (voorzitter), Jan Meijer, Melvin Broekaart, Josine vd Berg en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig:
Ria van Oostveen, Hanneke Borger, Rinus Dussel

Gast: Petra van Lint

  1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering en stelt de agenda vast.

  1. Mededelingen

Josine gaat de statuten nakijken of deze moeten worden aangepast i.v.m. persoonlijk aansprakelijk zijn van de Dorpsraad leden.
Website doet het weer met dank aan Ronald en Lenie.
Mailadressen moeten nog worden doorgegeven i.v.m. doorsturen vanuit dorpsraad mailadres. Gmail/Hotmail accounts zijn niet toegestaan.
De speeltoestellen in het van Randwijk park zijn inmiddels vervangen.

  1. Verslag vorige vergadering

Goedgekeurd.

  1. Actie/besluitenlijst

Zie actielijst

  1. Ingekomen post
    Post is doorgestuurd.
  2. Nieuwbouw Dorpsstraat

Oplevering 4 woningen gebeurt binnenkort, m.b.t de overige 2 is nog niet duidelijk wat en wanneer er gebouwd gaat worden. Met de heer Mooij verlopen de contacten moeizaam, hij zit niet in de meewerkstand.

a) Pont
Vorig Dorpsraad overleg:
Inmiddels is een half jaar voorbij en aangezien we de einddatum van de huidige voorziening naderen is een structurele oplossing dringend vereist. De Dorpsraad zal de gemeente hier wederom op aanspreken.

huidige contract loopt nog tot 31-12-21, nog onduidelijk hoe nu verder moet aanbesteding komen, huidige pontbaas wil heel graag verder.
Dit punt zal ook worden meegenomen in het bestuurlijk overleg van 15 juli.

b) Bloembakken dorpsplein
Bloembakken zijn geplaatst en weer weggehaald. Er is onduidelijkheid over waar de bakken moeten komen. Er is contact geweest met de gemeente, die verwijzen naar verkeerstechnische redenen voor verwijdering.
Dit punt zal ook worden meegenomen in het bestuurlijk overleg van 15 juli.

c) Verkeer
Vorig Dorpsraad overleg:
Niet alleen in de oude kern, Dorpsstraat, Kerkstraat en de Noord, zijn er problemen met verkeer maar ook in de Fuutstraat en de Lepelaarstraat doen zich problemen voor.

• Snelheid
• Ontbreken van verkeersdrempels
• Oversteekplaatsen bij speelpleintjes en Aalduikerweg
• Hoeveelheid verkeer
• Zwaar verkeer (ondanks verboden)
• Parkeren

Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties en wordt schade veroorzaakt aan geparkeerde auto’s en potentieel aan oude huizen in de oude kern.

Inmiddels is door bewoners in de Kerkstraat en aan de Noord een enquête gestart. De Dorpsraad wil hier graag bij aansluiten en zal een open brief sturen naar de gemeente en media om deze problemen wederom onder de aandacht te brengen en om een oplossing te vragen.

N.a.v. dit punt wordt ook de AFA op de Hofbrug besproken. Petra bevestigt dat deze wordt binnenkort uit gebruik genomen. Dit levert de gemeente een kosten besparing op van ca € 3000,– per jaar. In het kader van de al eerder genoemde verkeersproblematiek op de Noord, Kerkstraat en Dorpsstraat zal deze beslissing voor een nog hogere verkeersdruk zorgen.

Eerst wordt dit punt besproken in het bestuurlijk overleg. Volgende stappen worden bepaald na dit overleg.

  1. Wat verder ter tafel komt; rondvraag

Josine:
In de ijsvogel wand in park zitten nog steeds geen gaten, Josine gaat gemeente bellen.

Petra:
Vraagt hoe de Dorpsraad over glasvezel denkt i.p.v. huidige voorziening. Dorpsraad is positief over deze aanpassing. Overigens nog niet bekend of en zo ja wanneer glasvezel zal worden aangelegd.
Over mast(en) ter versterking van 4 G signalen is de mening van de Dorpsraad nog steeds ongewijzigd.

  1. Sluiting

Wolter sluit de vergadering.

Volgende overleggen

14 september 2021
23 november 2021

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s