Zonnepanelen op Ilpendam

Twee Ilpendammers hebben een initiatief genomen voor een groot zonnepanelen project in Ilpendam. Dit willen wij uiteraard graag onder ieders aandacht brengen. Klik op de onderstaande link voor meer informatie.

Delen stellen de initiatiefnemers van dit project natuurlijk zeer op prijs.

Zonnepanelen op Ilpendam

Advertenties

Definitieve agenda 30 januari 2018

Uitnodiging voor de 167e vergadering op 30 januari 2018 in het Dorpshuis

Aanvang 20.00 uur

AGENDA

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

4. Actie/besluitenlijst

5. Ingekomen post

• Uitnodiging bijeenkomst inzake de verkeersproblemen bij van Randwijk school en woningbouwlocatie St Sebastianus

• Huurwoningen Ilpendam via contactformulier

• Doorschuiven 1e overleg breedband Waterland

6. Inrichting terrein Sebastianusschool

7. Jaagweg,  nieuwe busbaan

8. Straat verlichting

9. Dorpsraad verkiezingen 2018

10. Verkiezingsdebat

11. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

12. Sluiting

Volgende vergaderdata:

27 maart / 22 mei / 10 juli / 18 september / • 27 november

Oproep kandidaat-leden Dorpsraad

Oproep voor kandidaat-leden voor de Dorpsraad                                                                   

Beste Ilpendammers,

Op woensdag 21 maart aanstaande zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad én ook voor onze Dorpsraad. De verkiezingen vinden gelijktijdig plaats in het Dorpshuis, waar op die dag dan ook ons stembureau zal zijn gevestigd.

Als Dorpsraad zijn wij momenteel een gewaardeerde overlegpartner van de gemeente Waterland voor zaken die de kern Ilpendam betreffen. Afgelopen jaren hebben wij ons met succes beziggehouden met gemeentelijke onderwerpen, als de bouwplannen voor het terrein van de voormalige Ilpenhof, de herinrichting van het Dorpsplein en de inrichting en het onderhoud door de gemeente van de openbare ruimte.

De Dorpsraad draagt graag, namens u, zijn steentje bij aan de discussies met de gemeente over zaken, die ons dorp aangaan. Wij voelen ons altijd gesterkt door uw inbreng die wij vernemen via email, Facebook, contactformulier en brieven. Uiteraard ook op straat waar u onze leden aanspreekt, of bij onze openbare vergaderingen.

Voor deze verkiezingen is er ook dit keer weer de gelegenheid om u als kandidaat op te geven. Het is van belang dat de raad een afspiegeling is van de bewoners, oud en jong en dat iedere Ilpendammer zich vertegenwoordigd kan voelen door de raadsleden.

Iedere inwoner van Ilpendam van 18 jaar en ouder kan zich kandidaat stellen voor de Dorpsraadverkiezingen. Wat slechts telt is dat u affiniteit heeft met ons dorp, hier contacten heeft en de openbare vergaderingen, zo’n 6 á 7 per jaar, kunt bijwonen.

Als u belangstelling heeft neem dan contact op met een van onze leden die u misschien al kent of bel de voorzitter Wolter van der Vliet op 020-4363281

Digitaal contact opnemen kan ook op verschillende manieren:

Vul ons contactformulier in op www.dorpsraad-ilpendam.nl

Stuur een privébericht via Facebook messenger  (@dorpsraadilpendam)

Of stuur een email naar info@dorpsraad-ilpendam.nl

De inschrijvingstermijn sluit op 21 februari 2018

 

 

=======================================================================

Definitieve agenda dinsdag 28 november 2017

Uitnodiging voor de 166e vergadering op 28 november 2017. Dorpshuis Ilpendam ,aanvang 20.00 uur

AGENDA
1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

***tussengevoegd***

Peter van Asselt m.b.t. Ilpendam Noord

4. Verslag kernraden overleg

5. Actie/besluitenlijst

6. Ingekomen post

* Beleidsregels voor evenementen in Waterland

* Bijeenkomst verduurzaming en ruimtelijke kwaliteit

* Concept ontwerp bestemmingsplan Ilpendam Sebastianusschool

7. Inrichting terrein Sebastianusschool (zie ook ingekomen stuk)

8. Dorpsplein

9. Jaagweg / afsluitingen / overlast

10. Dorpsraad verkiezingen 2018

11. Vergaderdata 2018 * Voorstel:22 januari, 19 maart, 21 mei, 9 juli, 18 september, 27 november

12. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

13. Sluiting

Verbeteren Breedbandvoorziening (internet)

Verbetering Internet/ Breedband

Vanuit de gemeente Waterland ontvingen wij een brief die wij graag met jullie willen delen. (klik op bovenstaande link voor de volledige brief)

Internet en breedband. Of u het nu professioneel gebruikt en/of om TV te kijken, te bellen of te streamen, het is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Sterker nog, het gebruik blijft groeien. Uit onderzoek blijkt echter dat binnen de gemeente Waterland op ruim 400 adressen geen snelle breedband verbinding aanwezig is. Volgens onze gegevens betreft dit ook uw adres. Daarom ontvangt u deze brief.

Ondervindt u op dit moment problemen met uw internetverbinding? Of verwacht u daar in de toekomst tegen aan te lopen? Dan willen wij dit graag weten!

U op de website: waterland.opglas.nl aangeven of u een probleem met internet/breedband en belang heeft bij een oplossing en ook in hoeverre u bereid bent bij te dragen aan zo’n oplossing.