Conceptagenda 184e vergadering d.d. 24 november 2020

Uitnodiging voor de 184e vergadering op 24 november 2020

aanvang 20.00 uur

CONCEPTAGENDA

 1. Opening en vaststelling van de agenda

 2. Mededelingen

 3. Verslag vorige vergadering

 4. Actie/besluitenlijst

 5. Ingekomen post

  • Diverse mailberichten i.z. pontje

  • Diverse mailberichten i.z. nieuwbouw Dorpsstraat

 6. Website & Facebook Dorpsraad

 7. Nabeschouwing Schouw 24/09

 8. Nieuwbouw Dorpsstraat

 9. Stichting “Vrienden van het Dorpshuis”

 10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

 11. Sluiting

World Cleanup day op 19 september

Gemeente Waterland stelt gratis opruimgereedschap beschikbaar voor uitgestelde Opschoondag  tijdens de World Cleanup day op 19 september

Waterland, 24 augustus 2020 – Op 19 september 2020 stelt de gemeente Waterland gratis opruimmaterialen beschikbaar aan opruiminitiatieven die door verenigingen, ondernemers en inwoners tijdens de World Cleanup Day worden georganiseerd. Iedereen die in groepsverband de handen uit de mouwen wil steken om hun buurt of omgeving te ontdoen van zwerfafval, komt voor het lenen van materialen in aanmerking. Het collectieve opruiminitiatief zou aanvankelijk op 21 maart van dit jaar plaatsvinden tijdens de Landelijke Opschoondag maar werd vanwege de uitbraak van de coronacrisis in Nederland uitgesteld.

Lees het volledige persbericht door op onderstaande link te klikken

PERSBERICHT Gemeente Waterland stelt gratis opruimgereedschap beschikbaar tijdens de World Cleanup day (def)

Verslag van de 182e vergadering, d.d. 30 juni 2020

Verslag van de 182e vergadering, d.d. 30 juni 2020

(digitaal m.b.v. Zoom)

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Jan Meijer, Melvin Broekaart. en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Rinus Dussel, Jan Dekker, Ria van Oostveen, Josine van den Berg

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering en stelt de agenda vast.

 1. Mededelingen

Dinsdag 7 juli vind een kennismaking gesprek plaats met de a.i. burgemeester van Waterland in Ilpendam.

 1. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

 1. Ingekomen post

Wordt besproken, voor de mail van Roel Box komt Roel de toelichting zelf geven.

Roel geeft aan dat wederom aan de muziektent in het park vernielingen zijn toegebracht. Duidelijk zijn sporen van vuur en beschadigde stenen. De muziektent verloedert en toezicht is noodzakelijk.

Ruud neemt contact op met de gemeente om beschadigingen te laten herstellen en om toezicht uit te laten voeren door BOA’s om verdere / nieuwe beschadigingen te voorkomen.

Op het Dorpsplein wordt nog steeds naar willekeur geparkeerd. Ideeën zijn ingediend om hier meer duidelijkheid in te geven. Nog geen besluit genomen.

 1. Actie/besluitenlijst

Actielijst is bijgewerkt.

 1. Nieuwbouw Dorpsstraat

Met de sloop is begonnen. Van de 6 huizen zijn 4 huizen verkocht, voor de 2 vrijstaande huizen is een vergunningaanvraag ingediend. Deze huizen worden 1.9 meter hoger dan in de oorspronkelijke aanvraag (2 onder 1 kap) was opgenomen.

 1. Stichting Vrienden van het Dorpshuis

Dit is gepauzeerd i.v.m. Covid-19.

 1. Wat verder ter tafel komt (mede n.a.v. bestuurlijk overleg), rondvraag

Ruud gaat Schouw met gemeente aanvragen, planning in september.

 1. Sluiting

Wolter sluit de vergadering.

Volgende overleggen

15 september 2020

24 november 2020

Her-bestraten Reigerstraat

In de week van maandag 10 augustus 2020 start Nota Infra met herbestratingswerkzaamheden aan de Reigerstraat in Ilpendam. De werkzaamheden zullen naar verwachting starten in de week van 10 augustus en ongeveer 6 weken duren.
Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer en zijn ook de parkeerplaatsen (tijdelijke) niet te gebruiken. Ook zal er regelmatig transport plaatsvinden voor de aan- en afvoer van materialen van en naar de parkeerplaats van het sportpark in Ilpendam.
Het werk zal starten op het parkeerterrein tussen huisnummer 1 en 10 tot na het kruispunt met de Meerkoetstraat. Hierna zal het stuk tussen de Meerkoetstraat en de Tureluur aangepakt worden.
Op de site https://www.waterland.nl/werk-in-uitvoering kunt u de faseringstekening van de werkzaamheden vinden.
Uitslag enquête
Dat de Reigerstraat een levendige en betrokken straat is blijkt wel uit de grote hoeveelheid reacties uit de enquête. Hiervoor willen wij u hartelijk danken. De uitslag van de enquête en het definitieve ontwerp kunt u vinden op de website: www.waterland.nl/werk_in_uitvoering/Reigerstraat

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan gerust contact op met de toezichthouder, de heer E. van Oostrum van de gemeente Waterland. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 627 of via de email op eric.van.oostrum@waterland.nl.

Agenda 182e vergadering 30 juni 2020

Uitnodiging voor de 182e vergadering op 30 juni 2020, aanvang 20.00 uur

         AGENDA

 1. Opening en vaststelling van de agenda

 2. Mededelingen

 3. Verslag vorige vergadering (19 mei)

 4. Actie/besluitenlijst

 5. Ingekomen post

  • Mail Roel Box m.b.t. muziektent

  • Mail J. Leguijt m.b.t. Inrichting Dorpsplein en reactie gemeente Waterland
 6.  Nieuwbouw Dorpsstraat

 7. Stichting “Vrienden van het Dorpshuis”

 8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

 9. Sluiting

Verslag van de 181e vergadering, d.d. 19 mei 2020

Verslag van de 181e vergadering

Op 19 mei 2020

Digitaal m.b.v. Zoom

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Jan Meijer, Melvin Broekaart. Josine van den Berg en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Rinus Dussel, Jan Dekker, Ria van Oostveen

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering en stelt de agenda vast.

 1. Mededelingen

De 180e vergadering heeft i.v.m. Covid-19 niet plaatsgevonden.

Deze 181e vergadering vindt wegens de bijzondere omstandigheden plaats via Zoom.

Martin Hinke is aanwezig in deze vergadering om zijn brief toe te lichten.

Jan van den Hoed heeft besloten zich terug te trekken uit de Dorpsraad.

 1. Verslag vorige vergadering

De vorige vergadering was geannuleerd door Covid-19. Er is als gevolg daarvan geen verslag van de 180e vergadering.

 1. Ingekomen post

Brief Martin Hinke.

De parkeersituatie en de afvalcontainerproblematiek in de Dorpsstraat.

Op dit moment is het al erg druk met parkeren door de huidige bewoners, meerdere auto’s per huishouden, niet parkeren op eigen terrein daar waar dat wel mogelijk is en de toename van de air bnb onderkomens. Wanneer de bouw van de nieuwe huizen aan de Dorpsstraat is afgerond zal het parkeerprobleem nog meer toenemen.

Als 2e probleem wordt vermeld het aanbieden van, en de plaats waarop van de afvalcontainers. Door de plaatsing langs de weg, speciaal, ter hoogte van nr. 42, wordt de weg erg smal en veroorzaakt verkeersproblemen, soms leidt dat tot schade aan geparkeerde auto’s.

De Dorpsraad zal deze bezwaren meenemen in het eerstvolgende overleg met de projectontwikkelaar Mooij.

 1. Actie/besluitenlijst

Actielijst is bijgewerkt.

 1. Nieuwbouw Dorpsstraat

Op de mail/brief van Josine met verzoek aan en opmerkingen naar Josine toe te sturen is veelvuldig gereageerd. Josine zal een samenvatting maken en deze vragen, aan- opmerkingen en zorgen meenemen in het overleg met Mooij.

 1. Stichting Vrienden van het Dorpshuis

Dit is even gepauzeerd i.v.m. Covid-19.

 1. Wat verder ter tafel komt (mede n.a.v. bestuurlijk overleg), rondvraag

Melvin:

De school gaat het schoolplein updaten met nieuwe speeltoestellen en groenvoorziening.

Josine:

Fietspad over het dijkje langs de ringvaart is ook toegankelijk voor voetvangers. Menig fietser heeft daar problemen mee en bejegent voetgangers nogal onheus.

Jan M zal dit aankaarten bij de gemeente. Wellicht is er een bord mogelijk waarop wordt aangegeven dat voetgangers ook welkom zijn.

 1. Sluiting

Wolter sluit de vergadering.

Volgende overleggen

30 juni 2020

15 september 2020

24 november 2020

Definitieve agenda 181e vergadering op 19 mei 2020 via zoom

Uitnodiging voor de 181e vergadering op 19 mei 2020 via zoom, aanvang 20.00 uur

         AGENDA

 1. Opening en vaststelling van de agenda

 2. Mededelingen

 3. Verslag vorige vergadering (28 januari)

 4. Actie/besluitenlijst

 5. Ingekomen post

  • Brief Martin Hinke

 6. Nieuwbouw Dorpsstraat

 7. Stichting “Vrienden van het Dorpshuis”

 8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

 9. Sluiting

Openstelling dorpshuizen en Corona

 

 

 

Extra bericht    |    11 mei 2020
voor dorpshuizen, dorpsraden en relaties


Openstelling dorpshuizen en Corona

 Op de persconferentie van woensdag 6 mei bleef het onduidelijk of dorpshuizen onder de regeling voor bibliotheken of onder culturele instellingen vielen. De LVKK en LSA Bewoners hebben getracht hier bij de overheid duidelijkheid over te krijgen.

Vanuit het ministerie van BZK is contact geweest met de Taskforce en kregen wij te horen dat:

 • Dorpshuizen per 1 juni voor 30 mensen open mogen; mits er een duidelijk protocol is en met inachtneming van anderhalve meter afstand tot elkaar.
 • Dorpshuizen mogen per 1 juli voor 100 mensen open; mits er een duidelijk protocol is en met inachtneming van anderhalve meter afstand tot elkaar.

Volg actualiteit

Uiteraard zou tussentijds anders besloten kunnen worden, als besmettingen toch weer toenemen. Het blijft zaak de actualiteit te volgen. Daarnaast is het, omdat ieder gebouw weer anders is in de mogelijkheden én omdat in veel dorpshuizen meerdere functies verzameld zijn, uitermate belangrijk om met de gemeente af te stemmen.

Op Dorpshuizen.nl staan voorbeelden voor protocollen rond de heropening. Meld ons uw idee en oplossingen, daar helpt u een ander mee.

Wij denken mee

Heeft u vragen, of stelt u een bezoek op locatie op prijs?
Neem contact op met adviseur Corry Leijen.
E-mail: dorpshuizen@dorpswerknh.nl

Veranderingen in de maatregelen na 11 mei 2020

Zie het pdf document voor de nieuwe maatregelen stap voor stap, klik op onderstaande link.

Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland 

 

 

 

Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland 

Zaandam, 11 mei 2020

Het zijn uitzonderlijke tijden. De rijksoverheid heeft de afgelopen periode vergaande maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan. Vanaf 11 mei worden een aantal van deze maatregelen versoepeld. De versoepelingen vragen van iedereen nog steeds forse aanpassingen in het dagelijks leven en grote verantwoordelijkheid. Iedere inwoner is zelf verantwoordelijk om aan de maatregelen te voldoen. Met als uitgangspunt: vermijd drukte. Alleen met elkaar kunnen we deze crisis het hoofd bieden. Door de maatregelen te volgen, afstand te houden tot anderen en oog te hebben voor elkaar. Samen staan we sterk. 

Nieuwe noodverordening 

Op 6 mei 2020 zijn de versoepelingen door het kabinet vanaf 11 mei 2020 bekendgemaakt. Dit is aangepast in de huidige noodverordening. De oude noodverordening van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland van 29 april 2020 wordt hiermee vervangen. Er zijn enkele versoepelingen opgenomen om inwoners en een aantal ondernemers voorzichtig meer ruimte te geven. Door de versoepelingen komt er meer druk op de openbare ruimte en daarmee wordt het moeilijker voor de handhavers om hun werk goed uit te voeren. We doen een beroep op ieders verantwoordelijkheidsgevoel om met elkaar deze crisis het hoofd te bieden en ons te houden aan de maatregelen. Het kabinet kan de komende tijd een aantal aanvullende of versoepelende maatregelen nemen. Mocht zo’n besluit de noodverordening raken, zal ook deze worden aangepast.

Afgesloten locaties

Vooralsnog blijven verschillende plekken in de regio Zaanstreek-Waterland afgesloten voor publiek. Dit is geregeld in het aanwijzingsbesluit gebieden regio Zaanstreek-Waterland, gekoppeld aan de noodverordening. 

Wijzigingen noodverordening

De noodverordening blijft op veel onderdelen hetzelfde. De belangrijkste elementen en wijzigingen lichten we hieronder kort toe.

Verbod niet in acht nemen veilige afstand Lees verder