Nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter

Nieuwjaarstoespraak in het Dorpshuis te Ilpendam, d.d. 8 januari 2017 

Welkom, dames en heren wethouders, raadsleden en Ilpendammers.

Veel grote projecten zijn gestart in het  afgelopen jaar, het is leuk om dit keer eens positieve zaken te kunnen benoemen, in plaats van mopperen op een bijeenkomst als deze.

Na inmiddels meer dan 15 jaar wachten is het met Ilpenhof, plots heel snel gegaan. Een mooi project. Na de sloop zat de vaart er al meteen in, de eerste funderingen liggen er al en ik heb gehoord dat mogelijk voor de bouwvak er al e.e.a. opgeleverd gaat worden. Héél mooi ook dat er zoveel woningen aan Ilpendammers zijn toegewezen.

De ontwikkeling van het St Sebastianusterrein lijkt niet zo lang te gaan duren als van de Ilpenhof, ook hier voor worden driftig plannen gesmeed. Er moeten onder andere jongerenwoningen komen, we hopen dat er ook hier net zoveel Ilpendammers voor in aanmerking komen als bij de Ilpenhof. Momenteel lopen er nog wel wat discussies met de buurt over de exacte invulling van de plannen.

De inrichting van het Dorpsplein, waar al enige jaren vrijblijvend over werd gesproken en gefantaseerd, heeft afgelopen jaar plotseling vaart gekregen. Dankzij inspanningen van wethouder Bromet en “aanwonende” Hans Wolff ligt er nu plotseling een prachtig plein. Een werkelijk mooi resultaat, zeker als straks de bomen wat ontluiken en auto’s er niet meer fout geparkeerd staan.
Er komt nog een officiële opening waarschijnlijk samen met voorjaarsmarkt in maart.

Dan hebben we nog te maken met ongevraagde projecten zoals de busbaan langs de Jaagweg inclusief een eveneens ongevraagde voetgangerstunnel. Terwijl er nog niets aan de busbaan gebeurt, hebben we nu al maanden overlast in o.a. Zonneweg, Kievit- en Merelstraat die inmiddels al 6x open en dicht zijn gegooid voor alle mogelijke kabels en pijpen. Dit geeft niet alleen problemen met vieze vloeren en matten maar ook de al bestaande parkeer- en verkeersproblematiek, door de populariteit van onze populaire bushalte, is hierdoor nog verergerd.

Dat parkeren en het verkeer blijft nog wel even een dingetje. We zijn er met de gemeente over in discussie. Er zijn diverse opties als blauwe zones, vergunningen en ontheffingen maar of we daar nou blij van moeten worden……

Als laatste puntje: Ook inbraken zijn helaas een blijvend probleem. U kunt natuurlijk zelf het een en ander doen door oplettendheid en preventie. Er is inmiddels al een WhatsAPP Buurtpreventie Ilpendam. Lenie Doets, een van de beheerders van de Buurtpreventie, heeft in samenwerking met de Politie Zaanstreek/Waterland en Gemeente Waterland een voorlichtingsavond georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op 31 januari om 20:15 in het Dorpshuis. De borden “Let op WhatsAPP Buurtpreventie” zijn al geplaatst bij de ingangen van dorp.

Nogmaals een gelukkig en voorspoedig 2017 toegewenst namens de Dorpsraad en veel plezier aansluitend bij Thomasvaer en Pieternel

Verslag overleg Dorpsraad en Gemeente Waterland m.b.t. parkeeroverlast d.d. 6 december 2016

Wolter van der Vliet, Ruud Bosman en Jan Meijer hebben gesproken met Laura Bromet en Niek Zwaag (Gemeente Waterland) over de parkeerdruk in Ilpendam in combinatie met verkeersdruk, met als gevolg gevaarlijk verkeerssituaties.
Aangegeven is dat de overlast hoog zit bij de Ilpendammers, met name  in de omgeving  Merelstraat, Zonneweg, Kievitstraat etc. kortom daar waar ze nu lang parkeren voor de bus, bouwverkeer voor Ilpenhof, werkzaamheden aan kabels en leidingen en verkeer van en naar de school samenkomen. Er is aangedrongen voor maatregelen op korte termijn, om de grootste problemen weg te nemen en gevraagd naar onderzoek voor de toekomst, t.b.v. blijvende oplossingen voor meer veiligheid en minder parkeerders.
De gemeente gaat nu dagelijks BOA’s op stap sturen in Ilpendam die hinderlijk en foutparkeren gaan beboeten (bijvoorbeeld voor inritten, op hoeken en bij gele strepen). Op een paar plekken zullen inritten worden aangepast, zodat er geen twijfel over kan bestaan dat het een inrit is en er dus geverbaliseerd kan worden. Op de Merelstraat zal bij het containerpark, in overleg met school en omwonenden, een veilige oversteekplaats worden gerealiseerd.  Onder andere borden en signalering op de rijweg. Op langere termijn (nadat het bouwverkeer, voor plan Ilpenhof, herstraten noodzakelijk heeft gemaakt) zal de Merelstraat opnieuw worden ingericht. Dan mogelijk met insteekparkeerplaatsen aan de slootkant. Het officiële beleid is overigens nog steeds streven naar een smallere rijweg waar twee auto’s niet of moeizaam kunnen passeren, om daarmee de snelheid te drukken en dus de veiligheid te verhogen. Als de diverse werkzaamheden in het dorp zijn afgerond zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden, voor- en nadelen van een vergunningensysteem of blauwe zone. Behalve op de Zonneweg, waar waarschijnlijk eenrichtingverkeer van Noord naar Zuid zal worden ingevoerd, is eenrichtingverkeer in de andere straten een optie die kan worden onderzocht. Ook hier wordt gewaarschuwd voor  effecten op de veiligheid, dat als eenrichtingverkeer wordt ingevoerd, de snelheid verdubbelt.
Ondertussen zijn gemeente Purmerend en de provincie al bezig met het een onderzoek naar een betere P&R-locatie bij McDonalds  (met name met een betere bus aansluiting) om een alternatief voor parkeren in Ilpendam te bieden. Ook oplevering van de N-Z-lijn met twee grote parkeergarages bij station Noord en de daarmee verbonden wijziging van buslijnen kunnen een gunstig effect op de parkeeroverlast in Ilpendam hebben. Overigens moeten we ook onder ogen zien, dat veel overlast parkeerders gewoon ook uit Ilpendam komen.

Handhaving stopverbod gele stoepbanden Dorpsplein

Handhaving stopverbod bij gele stoepbanden op en rond Dorpsplein.

Ter informatie:  het gerucht doet de ronde doet dat er niet gehandhaafd zou worden door de BOA’s en politie, tot na de herinrichting van het Dorpsplein. De BOA’s en politie bekeuren echter wel, als er wordt geparkeerd bij de gele ononderbroken strepen op de stoeprand. We hebben dit nagevraagd bij de gemeente en deze bevestigde : “De gele strepen zijn met name om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren, zowel de politie als de gemeentelijke handhavers blijven dit controleren.”

Inloopavond (nieuwe inrichting) Dorpsplein Ilpendam

Inloopavond Dorpsplein Ilpendam

In 2015 heeft de gemeenteraad van Waterland een budget beschikbaar gesteld om Ilpendam het dorpsplein te geven waar zij recht op heeft. De afgelopen periode heeft beeldend vormgever de heer F. Dusseldorp in opdracht van de dorpsraad en in samenwerking met de gemeente een conceptontwerp gemaakt voor het toekomstige plein. Als bewoner en gebruiker  willen wij u graag betrekken bij het ontwerp. Daarom nodigen wij u van harte uit voor de inloopavond op maandag 14 maart 2016 van 19:30 tot 21:00 uur in het Dorpshuis van Ilpendam. Tijdens de inloopavond kunt u het gemaakte ontwerp bekijken en zijn zowel de ontwerper als vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden en eventuele wensen te inventariseren.

Mocht u op deze avond verhinderd zijn, maar wel graag bij het ontwerp worden betrokken, dan kunt u contact opnemen met de heer J. Verleg, bereikbaar per telefoon (0299) 658574 of via de mail op j.verleg@waterland.nl.

Verslag jaarlijkse schouw 30 juni 2015

Hieronder de link van het verslag van de schouw/bespreking met B&W gemeente Waterland en de Dorpsraad Ilpendam op 30 juni 2015.

Jaarlijks maken een delegatie van B&W gemeente Waterland en Dorpsraad Ilpendam een ronde door Ilpendam. Tijdens deze ronde laten de aanwezige leden van de Dorpsraad aandachtspunten zien en lichten dit gelijk toe.

Verslag schouw Ilpendam 30 juni 2015

Nieuwjaarstoespraak voorzitter d.d. 4 januari 2015

Ilpendam 4 januari 2015

Burgemeester, wethouders, dames en heren, Ilpendammers,
namens de Dorpsraad een gelukkig en voorspoedig 2015.

Terugblik op 2014:
Voor ons een rustig jaar met onder andere verkiezingen voor Dorpsraad en gemeenteraad.
We zijn erg blij dat zoveel mensen ook hun stem voor de Dorpsraad hebben gegeven, dat steekt ons een hart onder de riem waardoor we met enthousiasme ons werk kunnen blijven doen.
Met nieuwe leden is er ook weer nieuw elan in de Dorpsraad gevaren, onder andere resulterend in een eigen website www.dorpsraad-ilpendam.nl en een Facebook pagina.

Ook voor de gemeenteraad van Waterland waren er verkiezingen met onder andere een leuk verkiezingsdebat in het Wapen van Ilpendam. Helaas wilden de daar aanwezige politieke partijen zich niet erg profileren op Ilpendamse onderwerpen. Maar wel wilde de héle raad zich plotseling hardmaken voor “jongerenwoningen in Ilpendam”. Een loffelijk initiatief ….. en in verkiezingstijd ook heel populair. Lees verder