Inloopavond (nieuwe inrichting) Dorpsplein Ilpendam

Inloopavond Dorpsplein Ilpendam

In 2015 heeft de gemeenteraad van Waterland een budget beschikbaar gesteld om Ilpendam het dorpsplein te geven waar zij recht op heeft. De afgelopen periode heeft beeldend vormgever de heer F. Dusseldorp in opdracht van de dorpsraad en in samenwerking met de gemeente een conceptontwerp gemaakt voor het toekomstige plein. Als bewoner en gebruiker  willen wij u graag betrekken bij het ontwerp. Daarom nodigen wij u van harte uit voor de inloopavond op maandag 14 maart 2016 van 19:30 tot 21:00 uur in het Dorpshuis van Ilpendam. Tijdens de inloopavond kunt u het gemaakte ontwerp bekijken en zijn zowel de ontwerper als vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden en eventuele wensen te inventariseren.

Mocht u op deze avond verhinderd zijn, maar wel graag bij het ontwerp worden betrokken, dan kunt u contact opnemen met de heer J. Verleg, bereikbaar per telefoon (0299) 658574 of via de mail op j.verleg@waterland.nl.

Verslag jaarlijkse schouw 30 juni 2015

Hieronder de link van het verslag van de schouw/bespreking met B&W gemeente Waterland en de Dorpsraad Ilpendam op 30 juni 2015.

Jaarlijks maken een delegatie van B&W gemeente Waterland en Dorpsraad Ilpendam een ronde door Ilpendam. Tijdens deze ronde laten de aanwezige leden van de Dorpsraad aandachtspunten zien en lichten dit gelijk toe.

Verslag schouw Ilpendam 30 juni 2015

Nieuwjaarstoespraak voorzitter d.d. 4 januari 2015

Ilpendam 4 januari 2015

Burgemeester, wethouders, dames en heren, Ilpendammers,
namens de Dorpsraad een gelukkig en voorspoedig 2015.

Terugblik op 2014:
Voor ons een rustig jaar met onder andere verkiezingen voor Dorpsraad en gemeenteraad.
We zijn erg blij dat zoveel mensen ook hun stem voor de Dorpsraad hebben gegeven, dat steekt ons een hart onder de riem waardoor we met enthousiasme ons werk kunnen blijven doen.
Met nieuwe leden is er ook weer nieuw elan in de Dorpsraad gevaren, onder andere resulterend in een eigen website www.dorpsraad-ilpendam.nl en een Facebook pagina.

Ook voor de gemeenteraad van Waterland waren er verkiezingen met onder andere een leuk verkiezingsdebat in het Wapen van Ilpendam. Helaas wilden de daar aanwezige politieke partijen zich niet erg profileren op Ilpendamse onderwerpen. Maar wel wilde de héle raad zich plotseling hardmaken voor “jongerenwoningen in Ilpendam”. Een loffelijk initiatief ….. en in verkiezingstijd ook heel populair. Lees verder

Dorpshuizen ontvangen bijdragen Burgerparticipatie

Het college van Waterland heeft besloten om de geldelijke bijdragen van de gemeente in het kader van burgerparticipatie dit jaar toe te kennen aan een tweetal dorpshuizen. Met dit besluit zien de dorpshuizen van Ilpendam en Watergang hun plannen voor een opknapbeurt van binnen/buitenruimte gehonoreerd. Het burgerparticipatiebudget is bedoeld om initiatieven mogelijk te maken van inwoners die daarmee voorzien in een behoefte vanuit de samenleving. Lees verder