World Cleanup day op 19 september

Gemeente Waterland stelt gratis opruimgereedschap beschikbaar voor uitgestelde Opschoondag  tijdens de World Cleanup day op 19 september

Waterland, 24 augustus 2020 – Op 19 september 2020 stelt de gemeente Waterland gratis opruimmaterialen beschikbaar aan opruiminitiatieven die door verenigingen, ondernemers en inwoners tijdens de World Cleanup Day worden georganiseerd. Iedereen die in groepsverband de handen uit de mouwen wil steken om hun buurt of omgeving te ontdoen van zwerfafval, komt voor het lenen van materialen in aanmerking. Het collectieve opruiminitiatief zou aanvankelijk op 21 maart van dit jaar plaatsvinden tijdens de Landelijke Opschoondag maar werd vanwege de uitbraak van de coronacrisis in Nederland uitgesteld.

Lees het volledige persbericht door op onderstaande link te klikken

PERSBERICHT Gemeente Waterland stelt gratis opruimgereedschap beschikbaar tijdens de World Cleanup day (def)

Advertentie

Her-bestraten Reigerstraat

In de week van maandag 10 augustus 2020 start Nota Infra met herbestratingswerkzaamheden aan de Reigerstraat in Ilpendam. De werkzaamheden zullen naar verwachting starten in de week van 10 augustus en ongeveer 6 weken duren.
Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer en zijn ook de parkeerplaatsen (tijdelijke) niet te gebruiken. Ook zal er regelmatig transport plaatsvinden voor de aan- en afvoer van materialen van en naar de parkeerplaats van het sportpark in Ilpendam.
Het werk zal starten op het parkeerterrein tussen huisnummer 1 en 10 tot na het kruispunt met de Meerkoetstraat. Hierna zal het stuk tussen de Meerkoetstraat en de Tureluur aangepakt worden.
Op de site https://www.waterland.nl/werk-in-uitvoering kunt u de faseringstekening van de werkzaamheden vinden.
Uitslag enquête
Dat de Reigerstraat een levendige en betrokken straat is blijkt wel uit de grote hoeveelheid reacties uit de enquête. Hiervoor willen wij u hartelijk danken. De uitslag van de enquête en het definitieve ontwerp kunt u vinden op de website: www.waterland.nl/werk_in_uitvoering/Reigerstraat

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan gerust contact op met de toezichthouder, de heer E. van Oostrum van de gemeente Waterland. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 627 of via de email op eric.van.oostrum@waterland.nl.

Openstelling dorpshuizen en Corona

 

 

 

Extra bericht    |    11 mei 2020
voor dorpshuizen, dorpsraden en relaties


Openstelling dorpshuizen en Corona

 Op de persconferentie van woensdag 6 mei bleef het onduidelijk of dorpshuizen onder de regeling voor bibliotheken of onder culturele instellingen vielen. De LVKK en LSA Bewoners hebben getracht hier bij de overheid duidelijkheid over te krijgen.

Vanuit het ministerie van BZK is contact geweest met de Taskforce en kregen wij te horen dat:

  • Dorpshuizen per 1 juni voor 30 mensen open mogen; mits er een duidelijk protocol is en met inachtneming van anderhalve meter afstand tot elkaar.
  • Dorpshuizen mogen per 1 juli voor 100 mensen open; mits er een duidelijk protocol is en met inachtneming van anderhalve meter afstand tot elkaar.

Volg actualiteit

Uiteraard zou tussentijds anders besloten kunnen worden, als besmettingen toch weer toenemen. Het blijft zaak de actualiteit te volgen. Daarnaast is het, omdat ieder gebouw weer anders is in de mogelijkheden én omdat in veel dorpshuizen meerdere functies verzameld zijn, uitermate belangrijk om met de gemeente af te stemmen.

Op Dorpshuizen.nl staan voorbeelden voor protocollen rond de heropening. Meld ons uw idee en oplossingen, daar helpt u een ander mee.

Wij denken mee

Heeft u vragen, of stelt u een bezoek op locatie op prijs?
Neem contact op met adviseur Corry Leijen.
E-mail: dorpshuizen@dorpswerknh.nl

Veranderingen in de maatregelen na 11 mei 2020

Zie het pdf document voor de nieuwe maatregelen stap voor stap, klik op onderstaande link.

Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland 

 

 

 

Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland 

Zaandam, 11 mei 2020

Het zijn uitzonderlijke tijden. De rijksoverheid heeft de afgelopen periode vergaande maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan. Vanaf 11 mei worden een aantal van deze maatregelen versoepeld. De versoepelingen vragen van iedereen nog steeds forse aanpassingen in het dagelijks leven en grote verantwoordelijkheid. Iedere inwoner is zelf verantwoordelijk om aan de maatregelen te voldoen. Met als uitgangspunt: vermijd drukte. Alleen met elkaar kunnen we deze crisis het hoofd bieden. Door de maatregelen te volgen, afstand te houden tot anderen en oog te hebben voor elkaar. Samen staan we sterk. 

Nieuwe noodverordening 

Op 6 mei 2020 zijn de versoepelingen door het kabinet vanaf 11 mei 2020 bekendgemaakt. Dit is aangepast in de huidige noodverordening. De oude noodverordening van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland van 29 april 2020 wordt hiermee vervangen. Er zijn enkele versoepelingen opgenomen om inwoners en een aantal ondernemers voorzichtig meer ruimte te geven. Door de versoepelingen komt er meer druk op de openbare ruimte en daarmee wordt het moeilijker voor de handhavers om hun werk goed uit te voeren. We doen een beroep op ieders verantwoordelijkheidsgevoel om met elkaar deze crisis het hoofd te bieden en ons te houden aan de maatregelen. Het kabinet kan de komende tijd een aantal aanvullende of versoepelende maatregelen nemen. Mocht zo’n besluit de noodverordening raken, zal ook deze worden aangepast.

Afgesloten locaties

Vooralsnog blijven verschillende plekken in de regio Zaanstreek-Waterland afgesloten voor publiek. Dit is geregeld in het aanwijzingsbesluit gebieden regio Zaanstreek-Waterland, gekoppeld aan de noodverordening. 

Wijzigingen noodverordening

De noodverordening blijft op veel onderdelen hetzelfde. De belangrijkste elementen en wijzigingen lichten we hieronder kort toe.

Verbod niet in acht nemen veilige afstand Lees verder

Stichting 2109 (dementie) zoekt slaapplaats voor 2 personen zaterdag 13 juli a.s.

Bij ons is onderstaande verzoek binnengekomen. Eigenlijk hoort het hier niet thuis, maar omdat het zo’n mooi en goed initiatief is, willen wij het verzoek bij hoge uitzondering toch met jullie delen. Heb je een plek geef dit dan door via ons contactformulier.
Slaapplaats voor 2 personen gezocht voor zaterdag 13 juli 2019
Ik ben Stefan Vreugdenburg en ik maak me druk om mensen met dementie. Daarom ben ik ambassadeur van Stichting 2109 (www.2109.nl) die o.a. zorgt voor herkenbaarheid en veiligheid van de mens met dementie.
Er zijn mijn inziens véél te weinig mensen op de hoogte hiervan.
Dit komt mede ook omdat de media het niet wil oppikken.
Ik baal daarvan en ga daarom actie voeren.
Van maandag 08 tm 15 juli loop ik 420 km van Maastricht naar Den Helder: Dé Tocht voor 2109. Ik word begeleid door mijn zoon Moos.(https://www.backbonehiking.nl/home)
Symbolisch ga ik iedereen die ik tegenkom informeren over het werk van de Stichting.
Deze week ga ik de gemeenteraden van alle plaatsen waar ik doorheen kom, uitnodigen om een stukje met me mee te lopen. Het streven zal dan zijn om hen voor te lichten over wat Stichting 2109 voor mensen met dementie kan doen.
Daarbij zal ik de lokale/regionale pers hiervan op de hoogte stellen, in de hoop dat zij hierover zullen berichten.
Op maandagochtend 08 juli vertrek ik rond 06.00 vanaf het Stadhuis van Maastricht.
Heb de Burgemeester gevraagd om me ‘weg te schieten’ en ik hoop op maandag 15 juli rond 17.00 in Den Helder ook verwelkomd te worden door de Burgemeester aldaar.
Primair is hét doel van mijn wandeling: de aandacht voor het werk van de Stichting.
Secundair zijn donaties, maar die zij natuurlijk altijd van harte welkom. https://www.2109.nl/doneren/
Alle gelden zullen voor 100% t.b.v. de Stichting zijn. Vandaar dat ik alle vrijwillig verleende diensten door derden enkel en alleen kan belonen met een fraai ingelijst bewijs van sponsoring.
Bij de finish van elke etappeplaats word ik kosteloos gemasseerd door lokale fysiotherapeuten.
Daarnaast proberen we in deze etappeplaatsen slaapplaatsen te vinden. Tot nu toe hebben we al zes slaapplaatsen geregeld bij mensen die zich spontaan hebben aangemeld.
 
Ilpendam, en omgeving, is nog niet op de hoogte van onze zoektocht naar een slaapplaats voor 2 personen op zaterdag 13 juli.

 

Woensdag 26 juni 19:30 uur bijeenkomst: Blijven we zelfstandig of gaan we fuseren?

Blijven we zelfstandig of gaan we fuseren?

De gemeenteraad wil eind 2019 een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Blijven we als gemeente zelfstandig of gaan we fuseren? Dat is de keus die gemaakt moet worden. We willen natuurlijk weten wat onze inwoners belangrijk vinden. Daarom organiseren we samen met de dorps- en kernraden een aantal discussiebijeenkomsten. Deze avond wordt georganiseerd in ons Dorpshuis. Inloop is vanaf 19.30 uur en om 19.45 uur starten we met het programma. Alle informatie m.b.t. deze avond kunt u vinden door op onderstaande link te klikken.

Neem uw mobiele telefoon mee, zodat u kunt deelnemen aan de stemming op deze avond.

uitnodiging-discussiebijeenkomsten-definitief

Uitnodiging Kick-off bestuurlijke toekomst Waterland

Fusie: realiteit of illusie?
De gemeenteraad wil eind 2019 een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Gaan we fuseren of blijft Waterland zelfstandig? Dat is de keus die gemaakt moet worden. We willen natuurlijk weten wat onze inwoners belangrijk vinden. Daarom organiseren we een aantal discussieavonden en als start een centrale aftrap. Tijdens dit avondprogramma gaan we o.a. in op samenwerking tussen gemeenten in onze regio toen en nu. In de maanden mei en juni gaan we vervolgens graag in de kernen met onze inwoners in gesprek.

Reserveer 16 april van 19:00 tot 20:30 uur vast in uw agenda, De Bierderij, Galgeriet 4, 1141 GK in Monnickendam.

Via de link hieronder kunt u de volledige inhoud en het programma van de Kick-off lezen.

Uitnodiging Kick-off bestuurlijke toekomst gemeente Waterland_IT19.01127…

Bestuurlijke toekomst Waterland

Zoals u wellicht weet vindt er binnen de gemeente Waterland een onderzoek plaats naar de bestuurlijke toekomst van Waterland. Met welke andere gemeente moet Waterland dan samengaan, moeten we wel samengaan en als we samengaan hoe moet dat er dan uit gaan zien.

Inmiddels hebben er onder begeleiding van de argumenten fabriek enkele overleggen plaatsgevonden met B & W Waterland en de kernraden van Waterland.  Deze hebben geleid tot een drietal “argumenten kaarten” waarop de verschillende varianten van samenwerking met hun voors en tegens zijn uitgewerkt. Via onderstaande linkjes kunt u de kaarten openen en de argumenten bekijken. Heeft u vragen  of opmerkingen richt u dan tot de dorpsraad Ilpendam.

Argumentenkaart optie 1: maximale zelfstandigheid

Argumentenkaart optie 2: ambtelijke fusie

Argumentenkaart optie 3: bestuurlijke fusie