Dichterskring Waterland

Dichterskring Waterland

Wij hebben onderstaande brief ontvangen van de Dichterskring Waterland. Als Dorpsraad kunnen wij hier niet veel in betekenen, behalve deze informatie met de inwoners van Ilpendam te delen.

Stichting 2109 (dementie) zoekt slaapplaats voor 2 personen zaterdag 13 juli a.s.

Bij ons is onderstaande verzoek binnengekomen. Eigenlijk hoort het hier niet thuis, maar omdat het zo’n mooi en goed initiatief is, willen wij het verzoek bij hoge uitzondering toch met jullie delen. Heb je een plek geef dit dan door via ons contactformulier.
Slaapplaats voor 2 personen gezocht voor zaterdag 13 juli 2019
Ik ben Stefan Vreugdenburg en ik maak me druk om mensen met dementie. Daarom ben ik ambassadeur van Stichting 2109 (www.2109.nl) die o.a. zorgt voor herkenbaarheid en veiligheid van de mens met dementie.
Er zijn mijn inziens véél te weinig mensen op de hoogte hiervan.
Dit komt mede ook omdat de media het niet wil oppikken.
Ik baal daarvan en ga daarom actie voeren.
Van maandag 08 tm 15 juli loop ik 420 km van Maastricht naar Den Helder: Dé Tocht voor 2109. Ik word begeleid door mijn zoon Moos.(https://www.backbonehiking.nl/home)
Symbolisch ga ik iedereen die ik tegenkom informeren over het werk van de Stichting.
Deze week ga ik de gemeenteraden van alle plaatsen waar ik doorheen kom, uitnodigen om een stukje met me mee te lopen. Het streven zal dan zijn om hen voor te lichten over wat Stichting 2109 voor mensen met dementie kan doen.
Daarbij zal ik de lokale/regionale pers hiervan op de hoogte stellen, in de hoop dat zij hierover zullen berichten.
Op maandagochtend 08 juli vertrek ik rond 06.00 vanaf het Stadhuis van Maastricht.
Heb de Burgemeester gevraagd om me ‘weg te schieten’ en ik hoop op maandag 15 juli rond 17.00 in Den Helder ook verwelkomd te worden door de Burgemeester aldaar.
Primair is hét doel van mijn wandeling: de aandacht voor het werk van de Stichting.
Secundair zijn donaties, maar die zij natuurlijk altijd van harte welkom. https://www.2109.nl/doneren/
Alle gelden zullen voor 100% t.b.v. de Stichting zijn. Vandaar dat ik alle vrijwillig verleende diensten door derden enkel en alleen kan belonen met een fraai ingelijst bewijs van sponsoring.
Bij de finish van elke etappeplaats word ik kosteloos gemasseerd door lokale fysiotherapeuten.
Daarnaast proberen we in deze etappeplaatsen slaapplaatsen te vinden. Tot nu toe hebben we al zes slaapplaatsen geregeld bij mensen die zich spontaan hebben aangemeld.
 
Ilpendam, en omgeving, is nog niet op de hoogte van onze zoektocht naar een slaapplaats voor 2 personen op zaterdag 13 juli.

 

Woensdag 26 juni 19:30 uur bijeenkomst: Blijven we zelfstandig of gaan we fuseren?

Blijven we zelfstandig of gaan we fuseren?

De gemeenteraad wil eind 2019 een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Blijven we als gemeente zelfstandig of gaan we fuseren? Dat is de keus die gemaakt moet worden. We willen natuurlijk weten wat onze inwoners belangrijk vinden. Daarom organiseren we samen met de dorps- en kernraden een aantal discussiebijeenkomsten. Deze avond wordt georganiseerd in ons Dorpshuis. Inloop is vanaf 19.30 uur en om 19.45 uur starten we met het programma. Alle informatie m.b.t. deze avond kunt u vinden door op onderstaande link te klikken.

Neem uw mobiele telefoon mee, zodat u kunt deelnemen aan de stemming op deze avond.

uitnodiging-discussiebijeenkomsten-definitief

Uitnodiging Kick-off bestuurlijke toekomst Waterland

Fusie: realiteit of illusie?
De gemeenteraad wil eind 2019 een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Gaan we fuseren of blijft Waterland zelfstandig? Dat is de keus die gemaakt moet worden. We willen natuurlijk weten wat onze inwoners belangrijk vinden. Daarom organiseren we een aantal discussieavonden en als start een centrale aftrap. Tijdens dit avondprogramma gaan we o.a. in op samenwerking tussen gemeenten in onze regio toen en nu. In de maanden mei en juni gaan we vervolgens graag in de kernen met onze inwoners in gesprek.

Reserveer 16 april van 19:00 tot 20:30 uur vast in uw agenda, De Bierderij, Galgeriet 4, 1141 GK in Monnickendam.

Via de link hieronder kunt u de volledige inhoud en het programma van de Kick-off lezen.

Uitnodiging Kick-off bestuurlijke toekomst gemeente Waterland_IT19.01127…

Bestuurlijke toekomst Waterland

Zoals u wellicht weet vindt er binnen de gemeente Waterland een onderzoek plaats naar de bestuurlijke toekomst van Waterland. Met welke andere gemeente moet Waterland dan samengaan, moeten we wel samengaan en als we samengaan hoe moet dat er dan uit gaan zien.

Inmiddels hebben er onder begeleiding van de argumenten fabriek enkele overleggen plaatsgevonden met B & W Waterland en de kernraden van Waterland.  Deze hebben geleid tot een drietal “argumenten kaarten” waarop de verschillende varianten van samenwerking met hun voors en tegens zijn uitgewerkt. Via onderstaande linkjes kunt u de kaarten openen en de argumenten bekijken. Heeft u vragen  of opmerkingen richt u dan tot de dorpsraad Ilpendam.

Argumentenkaart optie 1: maximale zelfstandigheid

Argumentenkaart optie 2: ambtelijke fusie

Argumentenkaart optie 3: bestuurlijke fusie

WoonCompagnie

Tijdens de dorpsraad van 27 November waren er vertegenwoordigers aanwezig van het Buurteam van Wooncompagnie. Zij hebben ons een toelichting gegeven wat het buurtteam doet en kan betekenen voor een betere leef en woonomgeving. In de folders bij deze blog kunt u meer informatie vinden. Schroom niet om contact op te nemen met het buurtteam als u iets wilt bespreken of melden.

U kunt het het Buurtteam bereiken,

Via telefoonnummer 0900-20 22 373

of via mail Klantcontact@wooncompagnie.nl