Concept agenda dinsdag 28 november 2017

CONCEPT

Uitnodiging voor de 166e vergadering op 28 november 2017 in het Dorpshuis,aanvang 20.00 uur
AGENDA
1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

4. Verslag bestuurlijk overleg met de gemeente

5. Actie/besluitenlijst

6. Ingekomen post

7. Inrichting terrein Sebastianusschool

8. Dorpsplein

9. Jaagweg / afsluitingen / overlast

10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

11. Sluiting

 

Advertenties

Agenda 165e vergadering 19 september 2017

Uitnodiging voor de 165e vergadering op 19 september 2017 in het Dorpshuis,

aanvang 20.00 uur

AGENDA

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vorige vergadering
 4. Verslag Schouw 19/06/2017
 5. Actie/besluitenlijst
 6. Ingekomen post
  • Houten bewegwijzeringsborden
 7. Inrichting terrein Sebastianusschool
 8. Dorpsplein
 9. Jaagweg / afsluitingen / overlast
 10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 11. Sluiting
  • Vergaderdata 2017
   • 28 november

Agenda 164e vergadering 27 juni 2017

Uitnodiging voor de 164e vergadering op 27 juni 2017 in het Dorpshuis,

aanvang 20:00 uur

AGENDA

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Mededelingen• Schouw van 19 juni

3. Financieel Jaarverslag 2016

4. Verslag vorige vergadering

5. Actie/besluitenlijst

6. Ingekomen post

• reactie op lantaarnpaal op dorpsplein

• inzamelcontainers afhaalfrequentie

7. Inrichting terrein Sebastianusschool

8. Dorpsplein

9. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

10. Sluiting

Vergaderdata 2017

• 19 september

• 28 november

Agenda 163 vergadering 16 mei 2017

Uitnodiging voor de 163e vergadering op 16 mei 2017 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur

AGENDA
1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Mededelingen

3. Financieel Jaarverslag 2016

4. Verslag vorige vergadering

5. Actie/besluitenlijst

6. Ingekomen post
• Muziekschool Waterland
• Uitslag onderzoek overlegvormen
• Uiting nieuwe voetgangerstunnel
• Lichtmast Dorpsplein
• Trapveldje/speeltuintje aan de Meerkoestraat/Fuutstraat

7. Inrichting terrein Sebastianusschool

8. Dorpsplein
• lantaarnpaal

9. Voorbereiden Schouw 19 juni
• Parkeren op het Dorpsplein
• Blauwe zone
• Aanrijroute pontje
• Afval naast afvalcontainers
• Parkeren vrachtwagens bij tennis en voetbalvelden
• Bootwrakken in water langs Merelstraat

10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

11. Sluiting

Vergaderdata 2017
• 27 juni; 19 september; 28 november

Agenda 162e vergadering d.d. 28 maart 2017

Uitnodiging voor de 162e vergadering op 28 maart 2017 in het Dorpshuis,

aanvang 20.00 uur

AGENDA

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. MededelingenVerslag vorige vergadering
 3. Actie/besluitenlijst
 4. Ingekomen post
  • Terrasbeleid
  • Info omtrent deelname aan nieuw muziekproject
  • Stand van zaken woningbouwplan Kievitstraat te Ilpendam (voormalige Sebastianusschoollocatie)
  • muziektent in Park Ilpendam vandalisme
  • boot wrakken in water langs de Merelstraat
 5. Inrichting terrein Sebastianusschool
 6. Dorpsplein
 7. Parkeren voetbal/tennisvelden
 8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 9. Sluiting
  • Vergaderdata 2017
   • 16 mei
   • 27 juni
   • 19 september
   • 28 november

Definitieve agenda 161e vergadering, d.d. 7 februari 2017

Uitnodiging voor de 161e vergadering op 7 februari 2017 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur

AGENDA
1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Onderzoek participatie in kader van omgevingswet

3. Mededelingen

4. Verslag vorige vergadering

5. Actie/besluitenlijst

6. Ingekomen post
• Riolering Spreeuwenstraat
• Contactformulieren Dorpsplein
• Zienswijze omgevingsvisie Waterland 2030
• Hulp gezocht: wie wil met ons meedenken over de bouw en inrichting van onze website?
• Stand van zaken woningbouwplan Kievitstraat te Ilpendam (voormalige Sebastianusschoollocatie)
• Opening Dorpsplein Ilpendam
• Uitnodiging onderzoek overlegvormen

7. Ilpenhof terrein/bestemmingsplan

8. Inrichting terrein Sebastianusschool

9. Inrichting Dorpsplein

10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

11. Sluiting

Vergaderdata 2017
• 7 februari, 28 maart, 16 mei, 27 juni, 19 september,28 november

Concept agenda, 161e vergadering op dinsdag 7 februari 2017

CONCEPT AGENDA

Uitnodiging voor de 161e vergadering op dinsdag 7 februari 2017 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur

AGENDA
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Onderzoek participatie in kader van omgevingswet
3. Mededelingen
4. Verslag vorige vergadering
5. Actie/besluitenlijst
6. Ingekomen post

7. Ilpenhof terrein/bestemmingsplan
8. Inrichting terrein Sebastianusschool
9. Inrichting Dorpsplein
10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
11. Sluiting

Vergaderdata 2017
• 7 februari
• 28 maart
• 16 mei
• 27 juni
• 19 september
• 28 november