Agenda 172e vergadering, dinsdag 27 november 2018

Uitnodiging voor de 172e vergadering op 27 november 2018 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur

AGENDA

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
3. Introductie buurtteam Waterland (Sandra de Wit)
4. Verslag vorige vergadering
5. Verslag Schouw 29 oktober
6. Verslag kernraden overleg 20 november
7. Actie/besluitenlijst
8. Ingekomen post
⦁ Exploitatievergunning escortbedrijf
⦁ Uitnodiging bijeenkomst sociaal domein
⦁ Talentenprijs
⦁ Petitie provinciaal landschap
⦁ Betrokken buurten (bestrijding eenzaamheid)
9. Informatieavond telecommast
10. Bouwplannen Dorpsstraat
11. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
⦁ Vergaderdata 2019
12. Sluiting

Advertenties

Concept agenda 172e vergadering op 27 november 2018

AGENDA

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vorige vergadering
 4. Verslag Schouw 29 oktober
 5. Actie/besluitenlijst
 6. Ingekomen post
 7. Van Oorschotplantsoen
 8. Bouwplannen Dorpsstraat
 9. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
  • Vergaderdata 2019
 1. Sluiting

Definitieve agenda dinsdag 18 september 2018

Uitnodiging voor de 171e vergadering op 18 september 2018 in het Dorpshuis,

aanvang 20.00 uur

AGENDA

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Plaatsing telecom mast
 4. Verkeer in Ilpendam (oude kern)
 5. Bouwplannen Dorpsstraat
 6. Verslag vorige vergadering
 7. Actie/besluitenlijst
 8. Ingekomen post
 • Verkeersproblematiek Dorpsstraat
 • Snoeien bomen
 • Uitnodiging informatiegesprek bestuurlijke toekomst gemeente Waterland.
 • Marktstadrun 2018
 1. Van Oorschotplantsoen
 2. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 3. Sluiting
 • Volgende vergaderdatum:
 • 27 november

Input Ilpendammers, agenda punt “verkeer Dorpsstraat” 18 september 2018

Beste dorpsgenoten,

Het verkeer in de dorpsstraat staat op de agenda (punt 5) voor ons volgende overleg op dinsdag 18 september 2018.  Voor dit punt vragen wij de input van onze dorpsgenoten.

In het onderstaande document (klik op de blauwe tekst) leest u wat er vooraf al besproken is door een paar leden van de Dorpsraad en de Gemeente en wat er ter sprake zal komen tijdens de vergadering.

VCP Dorpsstraat Ilpendam

Wij verzoeken u, om u vooraf aan te melden, dan kunnen wij hier rekening mee houden. Indien u niet aanwezig kunt zijn, maar wel uw input wil geven, dan kun u dat doen via het contactformulier of door een email te sturen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via:

Contactformulier

Email: info@dorpsraad-ilpendam.nl

Facebook: aanmelden via evenement

Geeft u ook even aan met hoeveel personen u komt?

 

 

Definitieve agenda 170e vergadering d.d. 10 juli 2018

Uitnodiging voor de 170e vergadering op 10 juli 2018 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur

AGENDA

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

4. Actie/besluitenlijst

5. Ingekomen post
• Inloopavond groenvisie
• Conceptontwerp inloopavond Merelstraat/Lepelaarstraat
• Informatie over vangrail ter vervanging van betonblokken
• informatie breedband Waterland
• uitnodiging we doen het samen
• Bekendmaking inzage vastgesteld Bestemmingsplan Waterland – Parapluplan 2018 (punt 10)
• Herinrichtingsplannen verkeer rondom de scholen in Ilpendam

6. Inrichting terrein Sebastianusschool

7. Voorstel inrichting, blauwe zone, parkeren Dorpsplein

8. Van Oorschotplantsoen

9. Bekendmaking inzage vastgesteld Bestemmingsplan Waterland – Parapluplan 2018

10. Herstel bestrating

11. Woonwagens

12. Communicatie binnen Dorpsraad

13. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

14. Sluiting

 Volgende vergaderdata:
• 18 september
• 27 november

Concept agenda 170e vergadering 10 juli 2018

CONCEPT AGENDA

Uitnodiging voor de 170e vergadering op 10 juli 2018 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur

AGENDA

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

4. Actie/besluitenlijst

5. Ingekomen post

6. Inrichting terrein Sebastianusschool

7. Voorstel inrichting, blauwe zone, parkeren Dorpsplein

8. Communicatie binnen Dorpsraad

9. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

10. Sluiting

⦁ Volgende vergaderdata:
⦁ 18 september
⦁ 27 november

Definitieve agenda dinsdag 22 mei 2018

AGENDA

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

4. Actie/besluitenlijst

5. Ingekomen post

 • Dakkapel welstandsnota
 • Ervaringen gebruik voetgangerstunnel
 • Groenvisie gemeente n.a.v. contact met Mark de Vries
 • Afscheidsreceptie wethouders gemeente Waterland

6. Overleg met de gemeente dd 18 mei 2018

7. Inrichting Jaagweg

8. Groen commissie

 • Burg. Van Oorschotplantsoen

9. Inrichting terrein Sebastianusschool

10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

11. Sluiting

Volgende vergaderdata:

 • 10 juli
 • 18 september
 • 27 november