Definitieve agenda 170e vergadering d.d. 10 juli 2018

Uitnodiging voor de 170e vergadering op 10 juli 2018 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur

AGENDA

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

4. Actie/besluitenlijst

5. Ingekomen post
• Inloopavond groenvisie
• Conceptontwerp inloopavond Merelstraat/Lepelaarstraat
• Informatie over vangrail ter vervanging van betonblokken
• informatie breedband Waterland
• uitnodiging we doen het samen
• Bekendmaking inzage vastgesteld Bestemmingsplan Waterland – Parapluplan 2018 (punt 10)
• Herinrichtingsplannen verkeer rondom de scholen in Ilpendam

6. Inrichting terrein Sebastianusschool

7. Voorstel inrichting, blauwe zone, parkeren Dorpsplein

8. Van Oorschotplantsoen

9. Bekendmaking inzage vastgesteld Bestemmingsplan Waterland – Parapluplan 2018

10. Herstel bestrating

11. Woonwagens

12. Communicatie binnen Dorpsraad

13. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

14. Sluiting

 Volgende vergaderdata:
• 18 september
• 27 november

Advertenties

Concept agenda 170e vergadering 10 juli 2018

CONCEPT AGENDA

Uitnodiging voor de 170e vergadering op 10 juli 2018 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur

AGENDA

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

4. Actie/besluitenlijst

5. Ingekomen post

6. Inrichting terrein Sebastianusschool

7. Voorstel inrichting, blauwe zone, parkeren Dorpsplein

8. Communicatie binnen Dorpsraad

9. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

10. Sluiting

⦁ Volgende vergaderdata:
⦁ 18 september
⦁ 27 november

Definitieve agenda dinsdag 22 mei 2018

AGENDA

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

4. Actie/besluitenlijst

5. Ingekomen post

  • Dakkapel welstandsnota
  • Ervaringen gebruik voetgangerstunnel
  • Groenvisie gemeente n.a.v. contact met Mark de Vries
  • Afscheidsreceptie wethouders gemeente Waterland

6. Overleg met de gemeente dd 18 mei 2018

7. Inrichting Jaagweg

8. Groen commissie

  • Burg. Van Oorschotplantsoen

9. Inrichting terrein Sebastianusschool

10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

11. Sluiting

Volgende vergaderdata:

  • 10 juli
  • 18 september
  • 27 november

Concept agenda 168e vergadering d.d. 27 maart 2018

CONCEPT AGENDA

Uitnodiging voor de 168e vergadering op 27 maart 2018 in het Dorpshuis,aanvang 20.00 uur

AGENDA

1. Opening en vaststelling van de agenda

• Welkom nieuwe leden

2. Dorpsraad verkiezingen 2018

3. Mededelingen

4. Verslag vorige vergadering

5. Actie/besluitenlijst

6. Ingekomen post

7. Inrichting terrein Sebastianusschool

8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
9. Sluiting •

Volgende vergaderdata:

• 22 mei

• 10 juli

• 18 september

• 27 november

 

Definitieve agenda 30 januari 2018

Uitnodiging voor de 167e vergadering op 30 januari 2018 in het Dorpshuis

Aanvang 20.00 uur

AGENDA

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

4. Actie/besluitenlijst

5. Ingekomen post

• Uitnodiging bijeenkomst inzake de verkeersproblemen bij van Randwijk school en woningbouwlocatie St Sebastianus

• Huurwoningen Ilpendam via contactformulier

• Doorschuiven 1e overleg breedband Waterland

6. Inrichting terrein Sebastianusschool

7. Jaagweg,  nieuwe busbaan

8. Straat verlichting

9. Dorpsraad verkiezingen 2018

10. Verkiezingsdebat

11. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

12. Sluiting

Volgende vergaderdata:

27 maart / 22 mei / 10 juli / 18 september / • 27 november

Definitieve agenda dinsdag 28 november 2017

Uitnodiging voor de 166e vergadering op 28 november 2017. Dorpshuis Ilpendam ,aanvang 20.00 uur

AGENDA
1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

***tussengevoegd***

Peter van Asselt m.b.t. Ilpendam Noord

4. Verslag kernraden overleg

5. Actie/besluitenlijst

6. Ingekomen post

* Beleidsregels voor evenementen in Waterland

* Bijeenkomst verduurzaming en ruimtelijke kwaliteit

* Concept ontwerp bestemmingsplan Ilpendam Sebastianusschool

7. Inrichting terrein Sebastianusschool (zie ook ingekomen stuk)

8. Dorpsplein

9. Jaagweg / afsluitingen / overlast

10. Dorpsraad verkiezingen 2018

11. Vergaderdata 2018 * Voorstel:22 januari, 19 maart, 21 mei, 9 juli, 18 september, 27 november

12. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

13. Sluiting