Start werkzaamheden sloop Ilpenhof

Met ingang van deze week, zijn de voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de sloop van de Ilpenhof  van start gegaan. Binnenkort zal  de sloop van de Ilpenhof eindelijk plaatsvinden. In de link hieronder vindt u de brief  van USP Vastgoed, gericht aan de bewoners in de omgeving.

start-werkzaamheden-sloop-ilpenhof

Advertentie

Status update Ilpenhof

Alle woningen zijn verkocht en de Ilpenhof lijkt sinds kort echt leeg te staan. Alle actuele informatie m.b.t. staat op de website van de Gemeente Waterland. Klik hiervoor op onderstaande link.

Gemeente Waterland informatie Ilpenhof

Planning

De planning van het project De Ilpenhof ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Wanneer Omschrijving
13 mei 2016 Bestemmingsplan onherroepelijk
Zomer 2016 Behandeling aanvraag omgevingsvergunning
Eind september 2016 Start sloop bestaande gebouw De Ilpenhof en bouwrijp maken (na onherroepelijke omgevingsvergunning)
Oktober/november 2016 Start bouw woningen

In de planning kunnen wijzigingen optreden. Eventuele wijzigingen worden onder andere via de website bekend gemaakt.

Verkoopbijeenkomst Ilpenhof, 23 maart 2016

Verkoopbijeenkomst Ilpenhof, 23 maart 2016 van 18.00 tot 20.30. Locatie Brede school De Grote Grutto, Gruttostraat 3 Ilpendam. Voor alle informatie klikt u op onderstaande link.

Middels deze nieuwsbrief nodigen wij u uit voor de verkoopbijeenkomst van de 20 woningen in het plan Ilpenhof te Ilpendam.

Ilpenhof woningen

Vandaag is er al een start gemaakt op het oude Ilpenhof terrein. Alle bomen en struiken zijn weg en het oude Ilpenhof is weer volledig zichtbaar.

Update terrein voormalig Ilpenhof

Goed nieuws! De zienswijzentermijn ontwerpbestemmingsplan terrein voormalig Ilpenhof is verstreken, er zijn geen zienswijzen ingediend.

Dat betekent dat de vaststelling van het bestemmingsplan wordt voorbereid. De gemeente Waterland  streeft naar de behandeling van dit plan in de raadsvergaderingen van 10 en 17 maart.

Bericht gemeente Waterland -ilpenhof-in-ilpendam/

 

 

Voorontwerpbestemmingsplan locatie Ilpenhof

Inspraakverordening van de gemeente Waterland, wordt vanaf 1 mei 2015 inspraak verleend op het voorontwerpbestemmingsplan Lepelaarstraat Ilpendam (locatie Ilpenhof).

Met dit nieuwe bestemmingsplan wordt de bouw van 20 grondgebonden woningen en bijbehorende bouwwerken, conform wat eerder met een SPVE is vastgelegd voor de locatie van Ilpenhof, planologisch mogelijk gemaakt.

Het bestemmingsplan bestaat uit:

Een toelichting

  • Bijlagen behorende bij de toelichting

Ilpendam Lepelaarstraat_BIJLAGEN TOELICHTING (klik op de link)

  • Regels

Ilpendam Lepelaarstraat_REGELS (klik op de link)

  • 1 bijlage behorende bij de regels

Ilpendam Lepelaarstraat_BIJLAGE REGELS (klik op de link)

  • Een verbeelding.

Ilpendam Lepelaarstraat_VERBEELDING (klik op de link)