App voor activiteiten N235

Een App om op de hoogte te blijven van de activiteiten rondom de N235

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2017/Maart_2017/Een_bouw_app_voor_spitsbusbaan_N235

Advertenties

Start voorbereidende werkzaamheden spitsbusbaan tussen Purmerend en Ilpendam (N235) weekend 17/18 december 2016

In het weekend van 17 en 18 december starten de voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de spitsbusbaan tussen Purmerend en Ilpendam (N235)  Voor meer informatie klikt u op onderstaande link.

Werkzaamheden N235

Informatie bijeenkomst N235/N247, 11 oktober 2016 GAAT NIET DOOR!!!

De informatieavond vam Bereikbaarheid Waterland, zoals gisteren aangekondigd gaat niet door. Dit bericht hebben we zojuist ontvangen van Bereikbaarheid Waterland. Er stond een foutje in de nieuwsbrief.

Alle bewoners en ondernemers in het gebied rond Het Schouw ontvangen een persoonlijke uitnodiging zodra er een bijeenkomst plaatsvindt.

Update N235, verlichting

Op de Facebookpagina van Bereikbaarheid Waterland stond vandaag onderstaande informatie.

Langs de N235, tussen Ilpendam en Purmerend, worden tijdens de aanleg van de spitsbusstrook alle lichtmasten verwijderd. Om uitritten bij woningen toch goed zichtbaar te houden voor het verkeer op de N235 wordt er een pilot met actieve markering uitgevoerd. Dit houdt in dat ter hoogte van deze uitritten aan de rand van het asfalt 5 LED’s worden geplaatst. Deze hebben een zonnecel waardoor er dus geen elektra kabel nodig is. Om een idee te geven hoe dit er in de praktijk uit komt te zien is de nieuwe situatie (busstrook rechts, gezien vanuit het noorden) gevisualiseerd met een computerprogramma. Op het filmpje is te zien hoe het er in het echt uit komt te zien, vanuit het oogpunt van een automobilist. U kunt het hele filmpje zien via de volgende link http://bit.ly/2blqLes Net als bij markering zorgen deze LEDS voor geleiding en dus niet voor verlichting van de weg, vandaar de benaming actieve markering.

Bestemmingsplan spitsbusbaan N235 vastgesteld

Bestemmingsplannen N235 voor spitsbusbaan vastgesteld

Met de vastgestelde bestemmingsplannen in Purmerend en Waterland is de volgende stap gezet om de busbaan N235 tussen Purmerend en Ilpendam om te bouwen naar een spitsbusbaan (busbaan in twee richtingen) en daarmee ook het groot onderhoud aan deze weg.

Ook wordt de aanleg van een voetgangerstunnel in Ilpendam onder de N235 mogelijk gemaakt. De aanleg van deze spitsbusbaan is één van de maatregelen die de veiligheid en de doorstroming voor bussen, automobilisten en fietsers tussen Purmerend en Het Schouw verbetert.

Zienswijzen

Bewoners in de directe omgeving van deze provinciale weg hadden tegen de ontwerpbestemmingsplannen een aantal bezwaren (ook zienswijzen genoemd) ingediend. Zij maakten zich onder andere zorgen om het verdwijnen van groen, de hoeveelheid geluid van gemotoriseerd verkeer en verandering van de inrichting van de weg. De gemeente Waterland en gemeente Purmerend slagen er met provincie Noord-Holland in om aan een aantal zienswijzen tegemoet te komen in het aangepast ontwerp van deze weg. Lees verder