Update telecommast

Komende donderdag (24-1) wordt in de raadsvergadering gesproken over het telecommast-beleid en het voornemen een vergunning te verlenen voor een nieuwe mast van 40 meter hoog.

We weten dat dit onderwerp erg leeft in Ilpendam. De Dorpsraad zal inspreken en daarbij pleiten voor een alternatieve, minder beeldbepalende oplossing. Het zou mooi zijn als er veel support is vanaf de publieke tribune. Belangstellenden worden dan ook van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen.
De vergadering begint om 19:30 in het Gemeentehuis in Monnickendam Het onderwerp staat als derde op de agenda.
Meer informatie vindt u hier :
Advertentie

Update Telecommast

Antwoord van NOVEC op vraag gebruik Telecommast bij Purmerend

Tijdens de informatieavond is aan NOVEC gevraagd of de telecommast bij de McDonald’s in Purmerend een oplossing zou kunnen bieden voor de dekking van Tele2 in Ilpendam. . Inmiddels heeft NOVEC een reactie van Tele2 gekregen en die melden dat Tele2 al een opstelpunt in deze mast heeft. Ze bedienen hier Purmerend mee en het is technisch onmogelijk om ook de dekking in Ilpendam te verbeteren vanaf deze mast. Onderstaand een afbeelding van deze mast. De onderste antennes zijn van Tele2. Deze mast is dus geen alternatief voor een telecommast in Ilpendam.

image001