Verslag Digitale Bijeenkomst Verkeer Ilpendam

Op 8 februari 2022 is er een online vergadering gehouden waarin Gemeente Waterland en bewoners uit Ilpendam vertegenwoordigd waren.

De vergadering werd voorgezeten door de heer Simon Verbeek. Doel van de meeting was het inzichtelijk maken van de verkeersproblematiek in Gemeente Ilpendam, en samen te discussiëren over mogelijke oplossingen.

Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hieronder lezen en indien u wilt als pdf downloaden.

Advertentie

Beantwoording van raadsvragen van de PvdA d.d. 17 februari 2022

In de bijlage een brief welke namens Dorpsraad Ilpendam verzonden is aan wethouder mevrouw van de Weijenberg, de raadsleden en duoraadsleden.

Dit naar aanleiding van de op donderdag 17 januari 2022 gehouden vergadering waar de recente herinrichting en verkeerssituatie van het Dorpsplein Ilpendam op de agenda stond.

In deze vergadering liet de wethouder doorschemeren dat Dorpsraad Ilpendam had ingestemd met de gekozen oplossing inzake het plaatsen van bloembakken om een duidelijke route richting het Pontveer te creëren.