Beantwoording van raadsvragen van de PvdA d.d. 17 februari 2022

In de bijlage een brief welke namens Dorpsraad Ilpendam verzonden is aan wethouder mevrouw van de Weijenberg, de raadsleden en duoraadsleden.

Dit naar aanleiding van de op donderdag 17 januari 2022 gehouden vergadering waar de recente herinrichting en verkeerssituatie van het Dorpsplein Ilpendam op de agenda stond.

In deze vergadering liet de wethouder doorschemeren dat Dorpsraad Ilpendam had ingestemd met de gekozen oplossing inzake het plaatsen van bloembakken om een duidelijke route richting het Pontveer te creëren.

Advertentie