Verslag 162e vergadering d.d. 28 maart 2017

VERSLAG VAN DE 162e VERGADERING
Op 28 maart 2017
in het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Jan Meijer, Jan Dekker en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig: Ria van Oostveen, Lenie Doets, Cees Kramer, Hans Wouda en Vincent Thijssen

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2. Mededelingen

Ria, Lenie, Hans, Cees en Vincent hebben zich voor het dorpsraad overleg afgemeld.

3. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd. Lees verder

Verslag 161e vergadering d.d. 7 februari 2017

VERSLAG VAN DE 161e VERGADERING
Op 7 februari 2017 in het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Lenie Doets, Ben Verweij, Jan Meijer, Cees Kramer, Hans Wouda, Jan Dekker, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig: Ria van Oostveen
1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2. Onderzoek participatie in kader van omgevingswet

Dorpsraad is verzocht deel te nemen aan dit onderzoek. Enquête kan echter alleen online worden ingevuld. Er is na ons verzoek geen papieren versie van de enquête ontvangen. Het onderzoek is dan ook nog niet ingevuld en ingestuurd.

3. Mededelingen

Ria heeft zich voor het dorpsraad overleg afgemeld.

4. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

Aanvullingen/opmerkingen n.a.v. vorig verslag:

* Terrasbeleid; er is communicatie tussen het wapen en de gemeente.

* Parkeerproblemen Ilpendam:

* Er wordt nu gehandhaafd door de gemeente op parkeren.
Gevraagd wordt hoe om wordt gegaan met in/uitstappen van bejaarden bij het Dorpshuis. Jan M vraagt dit na bij de gemeente.

* Er is overleg geweest met de gemeente. Lees verder

Verslag 160e vergadering, d.d. 29 november 2016

Verslag van de 160e vergadering, op 29 november 2016 in het Dorpshuis te Ilpendam

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ria van Oostveen, Jan Meijer, Cees Kramer, Hans Wouda, Jan Dekker, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig: Lenie Doets en Ben Verweij
1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2. Mededelingen

Wolter en Ruud zijn naar het kernraden overleg in Monnickendam geweest. Punten besproken:

• Dijken Marken
– wordt verder uitgewerkt
• Autoweg door Broek in Waterland
– nog onder discussie tussen provincie, gemeente.
• Opheffen buslijn 103
– besluit door EBS

Verslag wordt door de gemeente rondgestuurd en later gedeeld.

Geplande voorlichtingsavond m.b.t. de ondertunneling bij het Schouw is zonder afbericht provincie niet door gegaan.

In verband met de hoge opkomst voor de behandeling van Punt 4 parkeerproblemen wordt direct overgaan naar dit agendapunt.

3. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

4. Parkeerproblemen Ilpendam

Er is grote onvrede m.b.t. parkeren bij de inwoners van Ilpendam m.n. Zonneweg en Merelstraat. De indruk is dat parkeeroverlast wordt veroorzaakt door forensisch verkeer. Meerdere keren is dit ook al op individuele basis doorgegeven aan de gemeente maar dat heeft geen oplossing gegeven. Momenteel wordt de overlast vanwege verschillende werkzaamheden nog eens verergerd.
Genoemd wordt:

• Parkeren door anderen voor eigen deur
• Parkeren op hoeken bij gele banden en voor uitritten.
• De aanzuigende werking van de bus-hub Ilpendam op Purmerenders
• Grote drukte in de straten door parkeerders en ouders die kinderen naar school brengen
• Gevaarlijke situaties door grote drukte en voornamelijk bij Merelstraat hoek Aalduiker door tweezijdig parkeren
• Parkeren in Ilpendam door Purmerenders
• Overvloedige werkzaamheden aan de straten (Zonneweg, Merel-, Lepelaar- en Kievitstraat, Noord, Aalduikersweg en Dorpsplein) in combinatie met aanvang bouwwerkzaamheden Ilpenhof. (erg vervelend en idd slecht gepland maar wel tijdelijk)

Genoemde oplossingen:
• “Vergunningen” voor Ilpendammers
• Blauwe zone c.q. blauwe streep met parkeerkaart
• Meer handhaving
• Eenrichtingsverkeer
• Het inrichten van een “veilige oversteekplaats” bij het milieupark
• Betere afstemming werkzaamheden (erg vervelend en idd slecht gepland maar wel tijdelijk)
• Minder bussen in Ilpendam laten stoppen
• Een P&R locatie inrichten nabij Macdonalds in combinatie met een nieuwe bushalte aldaar
• Bij openen van de N-Z-lijn van de metro ontstaat (automatisch) een nieuwe hub bij het metrostation Amsterdam Noord.

Een overleg wordt aangevraagd met Laura Bromet (wethouder verkeer) en Niek Zwaag (verkeersambtenaar) over parkeerdruk in Ilpendam. Gesprek is op korte termijn noodzakelijk i.v.m. het ontstaan van gevaarlijk verkeerssituaties.

5. Ilpenhof terrein / bestemmingsplan

Op 30 november 15.00 wordt de laatste paal geslagen, hiervoor zijn een aantal mensen uitgenodigd voor het officiële karakter. De dorpsraad Ilpendam heeft hiervoor geen uitnodiging ontvangen.

6. Inrichting terrein St Sebastianusschool

Tot nu toe is elk bezwaar op het bestaande plan afgewezen.
Plan 3 zie ook concept plan op de website van de gemeente lijkt te worden uitgevoerd, hierin wordt een hoogte van 10 meter gemeld?
Belanghebbenden kunnen inspraak bij de gemeente aanvragen.

7. Inrichting Dorpsplein

Plein wordt ingericht, hierdoor wordt het verkeer omgeleid.

8. Terrasbeleid gemeente Waterland

Het wapen van Ilpendam wordt geraakt door het beleidsplan. Hans Dekker heeft hiertoe een brief geschreven met argumenten om dit toch te nuanceren voor Ilpendam. De Dorpsraad ondersteunt deze mening en staat achter de inhoud van deze brief. Afgesproken met Hans om ons te laten weten hoe de Dorpsraad hem daarin kan ondersteunen.

9. Actie besluitenlijst

2016112902 Ruud Reactie naar gemeente m.b.t. ijsvereniging z.s.m. nieuw
2016112901 Ruud Aanvragen overleg bij gemeente is parkeerproblemen z.s.m. nieuw
2016051001 Jan M Aanpassing Jaagweg; verwijderen bruggetje Zonneweg 28-06-2016 29/11 Jan M vraagt na
20/09 aanhouden
28/06; Wacht op reactie

10. Ingekomen post

Alle post is doorgestuurd, besproken en waar nodig geplaatst op de site van de Dorpsraad.

11. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Cees:
• Stelt de volgende vergaderdata 2017 voor.
7 februari, 28 maart, 16 mei, 27 juni, 19 september, 28 november
12. Sluiting,

Volgende vergadering 07 februari 2017

Verslag 159e vergadering d.d. 20 september 2016

VERSLAG VAN DE 159e VERGADERING, d.d 20 september 2016, in het Dorpshuis
Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Lenie Doets, Ria van Oostveen, Jan Meijer, Cees Kramer, Hans Wouda, Jan Dekker, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)
Afwezig: Peter Clement
1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2. Mededelingen

Helaas heeft Monique zich per direct teruggetrokken als DoRa lid.

3. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

4. Actie besluitenlijst

2016051001 / Jan M / Aanpassing Jaagweg; verwijderen bruggetje Zonneweg / 28-06-2016 / 20-09-2016 aanhouden / 28-06-2016 Wacht op reactie

5. Ingekomen post

• Uitnodiging lokale aanpak veilig fietsen
In deze bijeenkomst is o.a. besproken dat het fietspad langs de Jaagweg te smal is en wordt verbreed naar 4 meter.
De fietsaansluiting op het pontje gaat worden aangepast

Alle post is doorgestuurd, besproken en waar nodig geplaatst op de site van de Dorpsraad.

6. Uitgaande Post

Verstuurd en besproken.

7. Ilpenhof terrein / bestemmingsplan

De grond is nog niet officieel overgedragen daardoor is er nog niet begonnen met de sloop (inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden begonnen).

8. Inrichting terrein St Sebastianusschool

Nogmaals besproken waarom de Dorpsraad zich uitspreekt voor koop woningen t.o.v. huur woningen. De kans op een woning voor een aan Ilpendam gebonden geïnteresseerde is bij koopwoningen groter.

9. Inrichting Dorpsplein

Inmiddels is er een voorlichtingsavond geweest waarbij opmerkingen konden worden gemaakt en vragen worden gesteld. Het beoogde kunstwerk is vanwege de hoge kosten onzeker. Er is wel geld voor opgehaald maar dit dekt nog niet de aankoop van een kunstwerk.
In het midden van het plein wordt een lantaarnpaal geplaatst met nieuwe bewegwijzering.

10. Bekrassen auto’s in de Merelstraat

Er is regelmatig veel schade door bekrassing en ingeslagen autoruiten in de Merelstraat. De Dorpsraad gaat hierover een stukje plaatsen op de Dorpsraad site.
Inmiddels is er ook buurtpreventie via Whatsapp.
11. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

DoRa lid Peter Clement is opgenomen in het ziekenhuis. De DoRa zal een kaart sturen naar Peter (inmiddels heeft ons het droeve bericht bereikt dat Peter onlangs is overleden).

Ben:
• Gemeente heeft onderhoud gedaan op het trapveldje, er is nieuw gras ingezaaid. Helaas heeft de gemeente aarde onder de toestellen gestort waardoor veel overlast door katten uitwerpselen ontstond. Dit is inmiddels weer dusdanig hersteld dat het probleem is weggenomen.

Kees:
• De jongerenwerker van Waterland zoekt nog steeds naar een ruimte ter vervanging van de ruimte in het Ilpenhof. Voorstel is om de ruimte achter de muziektent in het park daarvoor te gaan gebruiken.

12. Sluiting, volgende vergadering 29 november 2016

Verslag 158e vergadering d.d. 28 juni 2016

VERSLAG VAN DE 158e VERGADERING, op 28 juni 2016, in het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad:     Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Lenie Doets, Ria van Oostveen, Jan Meijer, Cees Kramer, Monique Belder en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:                            Hans Wouda, Jan Dekker, Peter Clement, Vincent Thijssen

  1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering. Gast vanavond is Debbie Nuijten van de gemeente Waterland om toelichting te geven op punt 3, ontwikkeling bouwplan terrein Sebastianusschool.

  1. Mededelingen

 Het bestuurlijk overleg met de gemeente wordt besproken. Alle punten zijn behandeld en de Schouw heeft plaatsgevonden. Het verslag wordt door de gemeente opgesteld en rondgestuurd.

In aanvulling op het ontwerp voor het Dorpsplein opteert het Dorpshuis voor 2 invalide parkeerplaatsen op het plein.

  1. Ontwikkeling bouwplan terrein Sebastianusschool

 Debbie Nuijten van de gemeente Waterland geeft een statusupdate.

Samen met de parochie, gemeente en de tandarts is het stedenbouwkundig plan bekeken. De tandarts is mede betrokken en akkoord met de inhoud van dit plan. Lees verder

Verslag 157e vergadering d.d. 10 mei 2016

VERSLAG VAN DE 157e VERGADERING
Op 10 mei 2016
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Hans Wouda, Jan Dekker, Ria van Oostveen, Jan Meijer, Peter Clement, Cees Kramer, Monique Belder, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:  Lenie Doets

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering. Bij punt 6 wordt het bestemmingsplan spitsbusbaan nader besproken.

Vanavond aanwezig 2 gasten om de buurtapp toe te lichten.

2. Mededelingen

Lenie Doets heeft zich afgemeld.

Onze voorzitter Wolter is op 26 april blij verrast door de toekenning van een koninklijke onderscheiding. Ook de Dora feliciteert hem hiermee van harte.
Het overleg waarvoor Wolter was uitgenodigd is hierdoor uitgesteld.
Omdat zowel Ria als Wolter al 25 jaar lid zijn van de Dorpsraad Ilpendam krijgen zij bloemen aangeboden. Lees verder

Verslag 156e vergadering, 22 maart 2016

VERSLAG VAN DE 156e VERGADERING
Op 22 maart 2016
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Hans Wouda, Jan Dekker, Cees Kramer, Monique Belder, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:  Lenie Doets, Ria van Oostveen, Jan Meijer en Peter Clement

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

Vanavond aanwezig zijn Johanna de Cloo en Angela Kroon van sociaal cultureel centrum de Bolder Monnickendam.

2. Mededelingen

Lenie Doets, Ria van Oostveen, Jan Meijer en Peter Clement hebben zich afgemeld.

Geen verdere mededelingen.

3. De Bolder

Te gast zijn vanavond Johanna de Cloo en Angela Kroon om over de activiteiten, georganiseerd door het sociaal cultureel centrum de Bolder Monnickendam, te vertellen.
Alle informatie is te vinden op de website van de Bolder:
http://www.debolder.com/ Lees verder